โรงเรียนวัดคลองชัน
37 หมู่ที่ 3 ถนนลำลูกกา   ตำบลลาดสวาย  อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
เบอร์โทรศัพท์ 02-533-2344
ผู้บริหาร

นายธนากร ฉันทปราโมทย์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
แบบสำรวจความพึงพอใจการประชาสัมพันธ์ด้านสุขอนามัยในโรงเรียน
ท่านคิดว่าการประชาสัมพันธ์ด้านสุขภาพอยู่ในระดับใด
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
ปรับปรุง
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 18/01/2011
ปรับปรุง 09/07/2014
สถิติผู้เข้าชม 279416
Page Views 391902
ข่าวการศึกษา
ไฟเขียวเกณฑ์ประเมินเชิงประจักษ์ดันครูผลดีเด่นรับวิทยฐานะ’ชกพ-ชช.’’ศิริพร’คาด

      

ไฟเขียวเกณฑ์ประเมินเชิงประจักษ์ดันครูผลดีเด่นรับวิทยฐานะ'ชกพ-ชช.''ศิริพร'คาดเปิดส่วนราชการส่งชื่อเม.ย.

          นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ. ) เมื่อเร็วๆ นี้ที่ประชุมมีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ และคู่มือการประเมิน ซึ่งการขอให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (ชกพ.) และเชี่ยวชาญ (ชช.) ดังกล่าวนี้จะต้องให้ส่วนราชการเสนอรายชื่อผู้ที่จะเข้ารับการประเมินได้เพียงครั้งเดียวในคราวเดียวกัน โดยให้เสนอผ่านจากสถานศึกษา หน่วยงานทางการศึกษาจนถึงต้นสังกัดโดยให้ต้นสังกัดกลั่นกรองเพื่อรับฟังคำคัดค้านทางเว็บไซต์ของสังกัดนั้นๆ ภายใน 30 วันหลังจากนั้นให้ส่งเอกสารถึงสำนักงานก.ค.ศ.ในคราวแรกภายใน วันที่ 31 สิงหาคมนี้จากนั้น ก.ค.ศ.จะตั้งคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.)วิสามัญเฉพาะกิจขึ้นมาชุดหนึ่งเพื่อพิจารณาและจะให้ประกาศลงในเว็บไซต์สำนักงานก.ค.ศ.เพื่อรับฟังคำคัดค้านภายใน 15 วันหลังจากนั้น ก.ค.ศ.ถึงจะตั้งคณะกรรมการประเมิน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านที่ 1 คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ 2 ความรู้ความสามารถ และด้านที่ 3 ผลการปฏิบัติงานโดยการประเมินทั้งหมดจะต้องลงไปประเมิน ณ สถานที่ปฏิบัติงานของผู้รับการประเมิน
          รัฐมนตรีว่าการ ศธ.กล่าวต่อว่า สำหรับคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการคัดเลือกหรือขอรับการประเมินต้องเป็นตามที่กำหนด คือมีคุณสมบัติตามมาตรฐานวิทยฐานะ มีภาระงานสอนขั้นต่ำ/ภาระงานตามที่ส่วนราชการกำหนด ปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบย้อนหลัง 2 ปี และมีผลงานดีเด่นที่ประสบความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เช่น เป็นผลงานที่ได้รับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปหรือเป็นผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดพิจารณาแล้ว เห็นว่าเทียบเคียงกับผลงานที่ได้รับรางวัลระดับชาติขึ้นไป เป็นแบบอย่างที่ดีให้ผู้อื่นสามารถนำไปปฏิบัติหรือประยุกต์ใช้ได้ เป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงานชุมชน สังคม และวงการวิชาชีพ เป็นต้น
          หลักเกณฑ์และวิธีการยังได้กำหนดด้วยว่า ผลงานดีเด่นที่ได้รับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ่นไปนั้น หากจะยื่นขอให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษจะต้องมี 2 รางวัล ส่วนวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ 3 รางวัล โดยรางวัลดังกล่าวต้องอยู่ภายในระยะเวลา 3 ปี แต่หากเกินที่กำหนดต้องมีการพัฒนางานและใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่องและมีผลการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานสอดคล้องกับผลงานดีเด่นระดับชาติที่ได้รับซึ่งรางวัลที่ได้รับนั้นส่วนราชการระดับกรมขึ้นไปเป็นผู้ให้รางวัล นายชินวรณ์กล่าว
          ด้าน นางศิริพร กิจเกื้อกูล เลขาธิการก.ค.ศ. กล่าวว่า ขณะนี้สำนักงาน ก.ค.ศ.กำลังดำเนินการจัดทำคู่มือและหลักเกณฑ์และวิธีการให้เสร็จสมบูรณ์ก่อนจะได้แจ้งไปให้เขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศต่อไป ซึ่งภายในเดือนเมษายนส่วนราชการน่าจะดำเนินการเสนอรายชื่อผู้ขอรับการประเมินได้ โดยข้าราชการครูฯ ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดสามารถเสนอชื่อตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดได้ เช่นเสนอชื่อตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดได้ เช่นหากเป็นข้าราชการครูให้เสนอรายชื่อให้ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้เสนอมายังหน่วยงานต้นสังกัดได้ เป็นต้น ทั้งนี้ การประเมินดังกล่าวจะไม่มีการจำกัดจำนวนให้หน่วยงานราชการต้นสังกัดเสนอรายชื่อผู้ขอรับการประเมินเข้ามา ดังนั้น แต่ละหน่วยงานสามารถเสนอรายชื่อกี่รายก็ได้แต่ต้องมีคุณสมบัติครบตามที่กำหนด

          ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน


โพสเมื่อ : 04 เม.ย. 54   อ่าน 116263 ครั้ง
โรงเรียนวัดคลองชัน
© copyright@2010 thaischool.in.th. All rights reserved. Power by : Thaischool.,รับทำเว็บ